Sann Essens vägen till hjärtats kunskap

12 änglar för högre vibrationer

Två steg

Om Sann Essens
Sann Essens har 2 olika nivåer.
  • Du kan gå en hel utbildning med 4 helger och få en fördjupning av de 12 vägledda meditationerna och byggstenarna som änglarna är 
  • Du kan också välja att gå en  helgkurs på 2 dagar för att få en djupare inre resa för andligt uppvaknande och högre energiarbete.
Sann Essens tar dig med på en djupare andlig personlig resa. En utbildning till ljusarbetare för uppvaknande och högre energiarbeten. Kosmos är uppbyggt av olika kvaliteter som vi behöver för att utvecklas till vår högsta andliga potential.  Du får dessa kvaliteter i form av 12 änglar som representerar dessa kosmiska vibrationer. Du får lära dig att läsa i Änglabiblioteket, Gudinnebiblioteket, Mästarbiblioteket och det Galaktiska biblioteket. Alla människor har sina själsfrekvenser i något av dessa bibliotek. När du hittar din då kan du arbeta med vägledning från de högsta komiska energierna för andra människor.
Vill  du hitta din livsuppgift och plats i livet?. Skapa höga vibrationer och ett andligt uppvaknande?
Etablera kontakt med kosmos byggstenar de 12 änglarna. Vill du lära dig att hitta den plats som är ämnad för dig.
Detta är en ljuskurs för att höja vibrationerna och skapa ett andligt uppvaknande.
Målet är att leva i kosmiskt flöde. Här hittar du helhetsutbildningen till meditations-lärare i Sann Essens
Du är meditations-lärare i Sann Essens och kan vägleda människor genom de 12 kraftfulla meditationerna och i deras andliga utveckling. Här hittar du lärarna
För dig som vill gå en helgkurs och få kunskapen från de 12 meditaionerna. Göra en djupare inre resa till ditt hjärta och hjärtats kunskap. Du som vill aktivera ditt tredje öga och se dig själv i ett större meningen med livet perspektiv och landa i din kunskap om dig själv.
Kosmos
Hela kosmos är uppbyggt av en energi som vi också kan kalla ande. Den är varken god eller ond den är.  I olika dimensioner av vår verklighet kan kosmos ande uttrycka sig genom olika änglar ( änglar är kosmos byggstenar). Dessa kommer du att förenas med genom kurerna Sann Essens© för att väcka minnen under kursen till ett högre medvetande 
Byggstenarna eller änglarna utgör den heliga geometrin och finns på alla nivåer och i alla storlekar. Detta är kursen som lär dig mer om änglarna ( kosmos byggstenar och vibration) än du någonsin tidigare haft kunskap om. Det är en kunskap om änglarna som kommer direkt från din egen erfarenhet och ditt inre genom de vägledda meditationerna.
Kursen lär dig att leva i flöde, kärlek och glädje. Du kommer att förstå efter avslutad kurs hur du skapar och är medskapare av ditt eget liv. Negativt, positiv, ont gott får helt andra dimensioner. Varje ögonblick kan vi göra medvetna val. Du lär dig hur dina val blir bra. Det är ett kosmiskt medvetande som de 12 änglarna kan lära oss. Under kursen får du en djupare förståelse för det.
Utbildningen är en inre resa till ditt sanna jag i samklang med dessa änglanaturer som vi alla är en del av.

 

Ta med: Block, penna, liggunderlag eventuellt kudde och filt. Frukt, nötter och vatten till pauser mellan processerna.

 Läs vad elever säger om Sann Essens kursen

 

 

Här kan du anteckna dig för nyhetsbrev där du under 33 dagar får lära känna 12 unika änglar


(Lämna tom)

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)