Kursinnehåll

 • 1

  Innan kursen börjar

  • Materialet på MediReiki®

  • ZOOM inloggning och facebookgrupp

  • Appar

  • Övning 1 före kursen: Shirushi symbol 3

  • Övning 2 före kursen: Olika sätt att ge Reiki fysiskt på

  • Övning 3 före kursen

 • 2

  Hemövningar block 1, 2

  • Hem-övning block 1

  • Fallbeskrivningar exempel till projekt

  • Hem-övningar block 2

  • Bindande steg 1,2,3

 • 3

  Välkommen till MediReiki®

  • Välkommen

  • MediReiki® assistent kläder

 • 4

  Samlat block 1

  • MediReiki® avtal med klient

  • Check-lista klientmöte

  • Projekt arbete mall

  • Tips för att vara stödjande

  • Övning 1 före kursen: Shirushi symbol 3

  • Tre tider-föreläsning arbetsmiljö

  • 1. Föreläsning holistisk medicin

  • 2. Föreläsning förluster

  • 3. Föreläsning nervsystemet

  • Osympatiskanervsystemet

  • Parasympatiskanervsystemet

  • 4. föreläsning olika sätt att ge Reiki på

  • 5 Föreläsning att ge MediReiki® i olika organisationer

  • 6. MediReiki® och samtalet

  • Andningsövningar

  • Medveten närvaro

  • Ulrikas Reiki-rörelser

 • 5

  Samlat block 2

  • Schema block 2

  • Samtalet 1

  • Samtalet 2 Förändringsprat

  • Samtalet 3 reflektion och återkoppling

  • Identifiera behov - Avtal +

  • Anshin Ritsumei

  • Övning 8 Min Reiki av Solkarina

  • MediReiki IMMUNFÖRSVARET

  • MediReiki ANSHIN RITSUMEI

  • MediReiki MIN REIKI

  • MediReiki DETOX

  • MediReiki ANDLIG SJÄLVRENING

  • MediReiki FÖRÄNDRA OVANA

 • 6

  Övning dag 2 block 2 - utför ett eget låtsas case

  • Övning dag 2

  • MediReiki® avtal med klient

  • Check-lista klientmöte

  • Identifiera behov - Avtal +

 • 7

  Samlat block 3

  • Använda "Reiki " begrepp

  • Hur vi påverkar och påverkas av klienter

  • Hur påverkas du och andra av?

  • Vid livets slutskede

  • Stödja en döende

  • Vad är friskvård?

  • Lång MediReiki® på sjukhus

  • Kort MediReiki® på sjukhus

 • 8

  Förberedande med klient

  • Vid klientmöten

  • Check-lista klientmöte

  • MediReiki® avtal med klient

  • Tips för att vara stödjande

  • Packa ditt hjälpkitt - mitt personliga förstahjälpen

 • 9

  Tekniker

  • Berör med Reiki på 6 olika sätt

  • Kommunikation

  • Bosta dig själv och klienten

  • Närvaro och mindfulness övningar

 • 10

  Podcast MediReiki®

  • Vad är Reiki

  • Skillnad på andlighet och religion

  • Vad är Själavård

 • 11

  Föreläsningar MediReiki® block 1, 2 och 3 med Solkarina

  • 1. Vad är holistisk medicin

  • 2. Sorg och förlusthantering när livet kommer emellan

  • 3. Nervsystemet

  • 4. Olika sätt att ge MediReiki® på

  • 1. Skriva avtal

  • 2.Skriva avtal

  • Vad är friskvård?

 • 12

  Föreläsningar av MediReiki® assistenter

  • Här hittar du projekt som MediReiki® assistenterna gjort

  • MediReiki® stöd vid depression och cancerbesked

  • Smärtlindring med MediReiki® och de förbättringar som blev resultatet

  • Ensamstående mamma med barn som upplever livet rörigt och svårt

  • MediReiki® och personlig utveckling att följa människor i vardagen vid problematik

  • Äldre kvinna med 2 hjärtinfarkter, trötthet och smärta

  • Stress, sömnsvårigheter och information i smärt områden

  • Äldre kvinna med 2 hjärtinfarkter, trötthet och smärta

  • Stöd till egna familjen samt till vuxen och barn i samarbete med skolan

 • 13

  Föreläsningar övriga

  • Sara berättar vad en Doula gör

  • 1. Föreläsning arbetsmiljö

  • 2.Föreläsning arbetsmiljö- 3 tider med Solkarina

  • Tre tider-föreläsning arbetsmiljö

  • Lär dig Reikiprinciperna på japanska och varför de är viktiga själsljud

 • 14

  Material och länkar från olika organisationer

  • Domstolar och polisen

  • Cancer diagnoser och palliativ vård

  • Socialtjänsten

  • Äldreomsorg

  • Skolan

  • Diagnoser

  • Vård och omsorg

  • Länkar pågående forskningsprojekt

 • 15

  Nedladdningsbart material för färdiga MediReiki® assistenter

  • Loggor

  • Andningsövningar

  • Medveten närvaro

 • 16

  Broschyrer och information

  • EOL 1

  • EOL 2

  • EOL 3

  • Sorg och vad sorg är

  • När kroppen dör

  • När livet är tidsbegränsat Människors upplevelser av existentiellt samtal

Logga MediReiki®