Innehåll vägledd meditation

  • 1

    Hämta din vitt ljus- meditation här

    • Hämta din MP 3 meditation

    • Så gör du för att ladda ned meditationer eller dokument

    • Vitt ljus-meditation leva i ljuset i ditt hem tid 21,06

Om meditationen

I den här vägledda meditationen med musik vägleder Solkarina dig till ljuset i ditt hem. Du kan genom den här metoden vibrations höja och skapa höga vibrationer i ditt hem.

Det är inte bara du som behöver visdomens vita ljus du kan även förmedla det i ditt hem genom denna vägledning.

www.solkarina.se


Andlig lärare och inspiratör

Sol Karina

Solkarina har utbildat människor i självkännedomstekniker och dimensionell kunskap sedan 1993. Solkarina började som terapeut redan 1989.Sagt om Solkarina:"Du är så professionell! Med en värme och generositet, styrka och övertygelse, har du guidat och väglett, tipsat, givit mig verktyg och spark i baken och visat en medmänsklighet som är något utöver det vanliga. Att få ta del av din kunskap och filosofi har varit en ynnest. Vilken förebild du är och vilket fantastiskt arbete du gör, och ditt arbete är viktigt! Jag hoppas verkligen att människor känner, förstår och uppskattar det, eftersom du befinner dig så mycket längre fram än de flesta av oss.""Jag ser Solkarina som en mycket kompetent lärare med en genomarbetad kosmologi som trots att den är så omfångsrik ändå inte är fixerad i som form utan är öppen att utvecklas och växa, det tycker jag om. Solkarina har många års erfarenhet och lever sin lära, för mig innebär det att hon är sann och det är viktigt för mig. Dessutom har hon en gedigen livserfarenhet vilket gör att hon vet vad hon pratar om och kan känna igen sig i många hon möter vilket gör att hon kan ha en förståelse för sina elever och sina medmänniskor."