Course curriculum

 • 1

  Aktuella datum

  • Aktuell ZOOM länk

  • Aktuella datum

 • 2

  Första träffen

  • När brustna hjärtan läker

  • Boken

  • Vad är sorg

  • Materialet

  • Hemuppgifter

  • Övningar 1

  • Alla relationer är unika

  • Samhället är rädda för känslor

  • Att intellektualisera

  • 30 De fo╠êrso╠êker byta samtalsa╠êmne

  • Hur människor kan hantera sorger

  • Helgonförklara eller svartmåla

  • Förbereda sig

 • 3

  Andra träffen

  • Hemuppgifter 2

  • Övningar 2

  • Vem är ansvarig

  • Tillfälliga lättnader

  • Tillfälliga lättnader fungerar inte

  • Identifiera tillfälliga lättnader

 • 4

  Tredje träffen

  • Hemuppgift

  • Övningar 3

  • Förlustdiagram

  • Inför förlustdiagram

  • 1-Förlustdiagram-Exempel

 • 5

  Fjärde träffen

  • Övningar 4

  • Instruktioner till den som lyssnar

  • Instruktioner till den som talar

 • 6

  Femte träffen

  • 1.Utforska relationen

  • 2.Instruktioner inför relationsdiagrammet

  • Läkande faktor - börja fundera på

  • Relationsdiagrammet skiljer sig

  • 3.Relationsdiagram

 • 7

  Sjätte träffen

  • Sista hemuppgiften

  • Ursäkter

  • Förlåtelser

  • Förflytta sig från upptäckt till fullbordan

  • Vad innebär fullbordan

  • 80 Ursäkter

  • Viktiga känslomässiga yttranden

  • Läkande-faktorer

  • Instruktioner för fullbordans brev

  • Mall fullbordansbrev

 • 8

  Sjunde träffen

  • Övningar 8

  • Nya upptäckter

  • Smärtsamma minnen